Liczba odwiedzin: 12273
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1837

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-03-05

Regest polski:

Dantyszek przesyła do wiadomości kapituły [warmińskiej] list otrzymany od księcia [Albrechta], dotyczący budowy wału w Biskupcu (Bisburg), i prosi o opinię kapituły w tej sprawie. Deklaruje chęć przysłużenia się księciu w imię umocnienia wzajemnej przyjaźni. 1 kwietnia pośle tam swoich ludzi, o ile kapituła się nie sprzeciwi.

Dzień wcześniej Dantyszek otrzymał od Johanna von Werden listowną prośbę o wstrzymanie decyzji co do cła na piwo, dopóki rada m. Gdańska nie przyśle posła. Dantyszek uważa ten pomysł za bezsensowny. Raz jeszcze prosi, by Giese zasygnalizował radzie m. Gdańska swoje niezadowolenie z tego rodzaju podatku. Nalega, by przyjechał do niego Felix [Reich] w celu omówienia sprawy urzędu wikariusza i wielu innych kwestii, które po powrocie zrelacjonuje Giesemu.
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in secretary's hand, BCz, 245, s. 9-12
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu