Liczba odwiedzin: 14504
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1846

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-04-15

Regest polski:

Dantyszek ma się coraz lepiej; porady, miłe towarzystwo i rozmowa z doktorem [Mikołajem Kopernikiem] były mu lekarstwem. Za pośrednictwem doktora Dantyszek przekazuje Giesemu wiadomości dotyczące pozwu przeciwko Pawłowi [Snopkowi].

Dantyszek słyszał, że podaje się w wątpliwość jego własne prawa do prebendy oraz prawa prepozyta [Paweł Płotowski]; zamierza w przyszłości ukarać sprawców.

Prosi Giesego, aby wsparł Pawła [Snopka] i aby ufał w tej kwestii informacjom, powierzonym doktorowi [Mikołajowi Kopernikowi].


            odebrano [1538]-04-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in secretary's hand, BCz, 245, s. 30-31

Publikacje:
1BERG s. 196 (ekscerpt)
2Kopernik na Warmii Nr 440, s. 495 (polski regest)
3RC Nr 391, s. 169-170 (angielski regest)
4NCG 6/1 Nr 115, s. 226-227 (in extenso; niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu