Liczba odwiedzin: 23690
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1850

Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-04-28

Regest polski: Dantyszek przyjmuje wyjaśnienie kapituły w sprawie zwłoki w rozstrzygnięciu sprawy pensji dla kantora [Iohanna Tymmermanna]. Zlecił swojemu wikariuszowi Feliksowi [Reichowi] uzyskanie od kantora dokumentu rezerwacji papieskiej, jeżeli ten takowy posiada, i przedłożenie go kapitule.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1596, s. 475-478
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu