Liczba odwiedzin: 9225
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1852

Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1538-05-01

Regest polski:

Dantyszek domaga się, aby kapituła jak najszybciej przedstawiła mu jasną interpretację artykułu, który stoi jego zdaniem w sprzeczności z roszczeniami finansowymi (pensio aut pensionis reservatio) kantora [Johanna Tymmermanna]. Dantyszek przesyła w załączeniu kopię tegoż artykułu, podkreślając, że jego autorem jest kapituła.

Pozostałe sprawy ma nadzieję omówić osobiście, jeżeli zdoła przed wyjazdem z misją poselską [do Ferdynanda Habsburga do Wrocławia] przybyć do Fromborka.
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1596, s. 479-482
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu