Liczba odwiedzin: 15634
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #186

[Ioannes DANTISCUS] do Piotr TOMICKI
Cracow, 1523-08-08


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, UUB, H. 155, k. 191r-192v
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1523, k. 33
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 192

Publikacje:
1HIPLER 1868 s. 545-548 (ekscerpt)
2KUBALA s. 385 (ekscerpt)
3CELICHOWSKI 1875 Kopernikijana s. 194-195 (ekscerpt język: polski przekład)
4FINKEL 1879 s. 360-361 (ekscerpt język: polski przekład)
5KOT, CHRZANOWSKI s. 151-153 (ekscerpt)
6Españoles part II, Nr 13, s. 155-156 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
7TARACHA 2004 s. 550 (ekscerpt język: polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu