Liczba odwiedzin: 14159
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1861

Diego GRACIÁN de Alderete do Ioannes DANTISCUS
Valladolid, 1538-05-25
            odebrano [1539]-01-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 171-176
2ekscerpt język: łacina, XVI w., UUB, H. 154, k. 177-182
3kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 34

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 107
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu