Liczba odwiedzin: 4611
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1872

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Allenstein (Olsztyn), 1538-07-13

Regest polski:

Dantyszek cieszy się z listu Giesego i z jego dobrego zdrowia.

Poprzedniego dnia pisał w skrócie z Olsztynka (Hohenstein), jak się mają ich wspólne sprawy; radzi Giesemu być dobrej myśli – kiedy wreszcie nadejdą bulle, wrogowie będą mieć raczej powody do ubolewania niż do radości. Dantyszek obiecuje działać w porozumieniu z Giesem i nie zaniedbać niczego, co posłuży szybszej konfirmacji Giesego. Zapewnia Giesego o swojej przyjaźni i życzliwości.

By nie trudzić więcej siebie i koni, spośród których wiele musiał pozostawić po drodze, zatrzymał się w Olsztynie (Allenstein) u prepozyta [Pawła Płotowskiego], ten zaś przyjął go bardzo życzliwie.

Dantyszek żartem domaga się podania ceny otrzymanego prezentu.

Wysyła Giesemu projekt reformy Kościoła autorstwa pewnych kardynałów wraz z komentarzem pewnego Luteranina [Johannes Sturm]. Prosi o odesłanie tekstu przy sposobności.
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 245, s. 39-42
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu