Liczba odwiedzin: 11789
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1909

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Wormditt (Orneta), 1538-08-28

Regest polski:

Dantyszek otrzymał i podpisał sygnowany wcześniej przez Giesego i wojewodów list [do króla Zygmunta I w sprawie przełożenia terminu sejmu pruskiego], a także przesłany przez Giesego list w sprawie pewnego szlachcica [Feliksa von Allen (von Malden, Mełdzyńskiego)]. Nie wątpi, że król przychyli się do próśb. Wybiera się do Braniewa (Braunsbergu), mimo że dotarła tam z Gdańska zaraza.

Proponuje, by konsekracja Giesego odbyła się w dniu św. Michała w Dobrym Mieście (Guttstadt); współkonsekratorami mają być kustosz [warmiński, Feliks Reich] i prepozyt dobromiejski, [Paweł Snopek].
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 245, s. 63-66
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu