Liczba odwiedzin: 13468
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #1948

Stephanus TOBIE do Ioannes DANTISCUS
Löbau (Lubawa), 1538-10-21

Regest polski: Cieszy się z wiadomości o dobrym zdrowiu Dantyszka. Obszernie wychwala zalety adresata i wylewnie dziękuje za dotychczasowe dobrodziejstwa, wyświadczone przez niego zgromadzeniu [franciszkanów]. Przekazuje pozdrowienia od czcigodnego ojca Piotra, ojca Jerzego, wszystkich braci zakonnych oraz matki, braci i sióstr Dantyszka.
            odebrano [1538]-10-23

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1597, s. 177-178
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu