Liczba odwiedzin: 4479
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2045

Felix REICH do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1539-01-11
            odebrano [1539]-01-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1597, s. 377-378

Publikacje:
1Kopernik na Warmii Nr 464, s. 499 (polski regest)
2RC Nr 407, s. 175-176 (angielski regest)
3NCG 6/1 Nr 125, s. 244-247 (in extenso; niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu