Liczba odwiedzin: 4752
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #205

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Vienna, 1524-03-30


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 477, k. 93
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 168
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 98r
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 134v-135r
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 127, s. 207-208
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 16, s. 49-50
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 92, s. 117
8kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 111v-112r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 262

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 116, s. 105 (in extenso)
2Sumariusz Nr 834, s. 103 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu