Liczba odwiedzin: 13603
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2052

Stanisław BOROWSKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1539-01-13
            odebrano [1539]-01-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: polski, BCz, 1597, s. 463-466

Publikacje:
1Listy polskie 1 Nr 59, s. 130-131 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu