Liczba odwiedzin: 3570
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2085

Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1539-03-03
            odebrano [1539]-03-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1597, s. 543-548

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 17

Publikacje:
1BIRKENMAJER 1900 s. 393 (ekscerpt)
2SIKORSKI 1968 Nr 434, s. 110 (polski regest)
3Kopernik na Warmii Nr 467, s. 500 (polski regest)
4RC Nr 410, s. 177 (angielski regest)
5NCG 6/1 Nr 129, s. 253-256 (in extenso; niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu