Liczba odwiedzin: 2282
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2091

Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1539-03-07
            odebrano [1539]-03-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, polski, autograf, BCz, 1597, s. 559-562

Publikacje:
1Listy polskie 1 Nr 61, s. 135-136 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu