Liczba odwiedzin: 16836
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #210

Jan ZAMBOCKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1524-06-10
            odebrano Madrid, [1524]-11-28

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 247, s. 17-20
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 461

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 15v

Publikacje:
1Starożytności s. 71 (ekscerpt język: polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu