Liczba odwiedzin: 862
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2127

Paweł PŁOTOWSKI do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1539-03-27
            odebrano 1539-03-29

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1597, s. 655-660

Publikacje:
1NCG 6/1 Nr 135, s. 264-267 (ekscerpt; ekscerpt język: niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu