Liczba odwiedzin: 21086
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2130

Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS
Kulmsee (Chełmża), 1539-04-04
            odebrano [1539]-04-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1597, s. 661-664

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 40

Publikacje:
1BIRKENMAJER 1900 s. 394 (ekscerpt)
2SIKORSKI 1968 Nr 438, s. 111 (polski regest)
3Kopernik na Warmii Nr 472, s. 501 (polski regest)
4RC Nr 415, s. 179 (angielski regest)
5NCG 6/1 Nr 136, s. 267-268 (ekscerpt; ekscerpt język: niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu