Liczba odwiedzin: 3574
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2146

Elbing Town Council do Ioannes DANTISCUS
Elbing (Elbląg), 1539-05-02
            odebrano 1539-05-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1596, s. 605-606
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu