Liczba odwiedzin: 5867
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2165

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Schmolainen (Smolajny), 1539-06-16

Regest polski:

Poprzedniego dnia Dantyszek wysłał adresatowi trzy łososie i list, otrzymany od wojewody malborskiego [Jerzego Bażyńskiego]. Odnośnie podziału godności [po śmierci Ludwika Mortęskiego] wojewoda doradza to samo, co Giese, pragnąc, aby Dantyszek w imieniu wszystkich [członków Rady Pruskiej] napisał w tej sprawie do króla [Zygmunta I]. Dantyszek jednak obiecuje uczynić to dopiero po zasygnalizowaniu sprawy królowi [przez radców] w liście otwartym, tak aby było jasne, że nie jest to jego osobista inicjatywa, lecz stanowisko wszystkich [panów pruskich]. Ostrzega też, że zwłoka może przysłużyć się temu, który usiłuje wejść do ich grona [Jan Sokołowski?].

Właśnie przybył do Dantyszka administrator dóbr olsztyńskich [Achacy Trenck], który zmierza do Fromborka. Mówi on, że dzień wcześniej wysłał list do Giesego.
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in secretary's hand, BCz, 245, s. 191-194

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 98
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu