Liczba odwiedzin: 2833
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2172

Ioannes DANTISCUS do Tiedemann GIESE
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-07-04

Regest polski:

Dantyszek zawiadamia Giesego o zgodzie króla [Zygmunta I] na przeniesienie terminu sejmu pruskiego na św. Michała [29 września]. Zleca Giesemu zawiadomienie o tym sąsiadujących z nim członków Rady, sam zaś poinformuje wojewodę malborskiego [Jerzego Bażyńskiego], kasztelana gdańskiego [Achacego Cemę] oraz radę m. Elbląga i radę m. Gdańska. Napisał już o zmianie terminu do księcia [Albrechta Hohenzollerna].

Dantyszek przesyła Giesemu list, otrzymany do podkanclerzego [Samuela Maciejowskiego], opisujący najnowsze wydarzenia.

Król podjął decyzję w sprawie kasztelanii elbląskiej, zanim dotarły do niego sugestie Dantyszka i członków Rady. Wskutek poparcia tego, który odmówił podpisania wspólnego listu [kasztelana chełmińskiego Mikołaja Działyńskiego] godność tę powierzono mniej pożądanemu kandydatowi [Janowi Sokołowskiemu]. Dantyszek przewiduje dalszy niekorzystny rozwój sytuacji i niepokoi się o przyszły kształt Rady Pruskiej.

Dantyszek prosi Giesego o napomnienie doktora Mikołaja Kopernika, którego od dawna bardzo szanuje jako człowieka i uczonego, by odprawił konkubinę i nie pozwalał się dłużej zwodzić Aleksandrowi [Scultetiemu], którego Kopernik przedkłada nad innych kanoników. Dantyszkowi zależy, aby Kopernik sądził, że napomnienie wynikło z własnej inicjatywy Giesego.


            odebrano [1539]-07-06

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in secretary's hand, BCz, 245, s. 199-202

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 110-111

Publikacje:
1Starożytności s. 70 (polski regest)
2BIRKENMAJER 1900 s. 395 (ekscerpt)
3SIKORSKI 1968 Nr 445, s. 114 (polski regest)
4Kopernik na Warmii Nr 480, s. 503 (polski regest)
5RC Nr 423, s. 182 (angielski regest)
6NCG 6/1 Nr 140, s. 274-276 (ekscerpt; ekscerpt język: niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu