Liczba odwiedzin: 4852
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2174

Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1539-07-06
            odebrano 1539-07-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, BCz, 1597, s. 701-702
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu