Liczba odwiedzin: 3861
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #22

Paulus OBERSTEINER do Ioannes DANTISCUS
s.l., [1516, before July 04]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BK, 230, s. 321-324
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu