Liczba odwiedzin: 25325
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #220

Mercurino Arborio di GATTINARA do Ioannes DANTISCUS
Tordesillas, 1524-11-02

Regest polski: Gattinara odsyła Dantyszkowi jego memoriał wraz z wpisanymi przez siebie odpowiedziami cesarza na poszczególne prośby króla [Zygmunta I] i królowej [Bony]. Zaleca polskiemu posłowi, aby w sprawie przygotowania dokumentu inwestytury, o który prosiła królowa [Bona], zwrócił się do sekretarza Pedro Garcíi. Gattinara tymczasem będzie starał się jak najszybciej przybyć z Tordesillas [do Valladolid, gdzie przebywał Dantyszek]. Przesyła pozdrowienia dla Dantyszka i jego kolegi [Stanisława Borka].


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 6
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 22

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 6

Publikacje:
1CEID 2/3 (Supplement Letter No. 77) s. 306-307 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu