Liczba odwiedzin: 10235
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2206

Mariangelo ACCURSIO do Ioannes DANTISCUS
Rome, 1539-08-01
            odebrano 1539-11-13

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 11-12
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 45
3regest z ekscerptami język: łacina, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1539, k. 38r-v
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 117

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 400, s. 304, 314 (wzmianka)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu