Liczba odwiedzin: 18432
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2218

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS & Tiedemann GIESE
Cracow, 1539-08-20
            odebrano 1539-12-11

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, BCz, 1601, s. 327-328
2kopia kancelaryjna język: łacina, AGAD, LL, 8, k. 124r

Publikacje:
1Sumariusz Nr 1501, s. 167 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu