Liczba odwiedzin: 13186
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #222

Ioannes DANTISCUS do Mikołaj SZYDŁOWIECKI
Valladolid, 1524-11-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 529, k. 167
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 198-199
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 107r-v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 156v-157r
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 79, s. 237-238
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 108, s. 128-129
7kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 135v-136r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 285

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 148, s. 127-128 (in extenso)
2Españoles part II, Nr 17, s. 160 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3Sumariusz Nr 881, s. 108 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu