Liczba odwiedzin: 22237
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2232

Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1539-10-10
            odebrano 1539-10-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, BCz, 1597, s. 825-828
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu