Liczba odwiedzin: 7682
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #224

Ioannes DANTISCUS do Krzysztof SZYDŁOWIECKI
Valladolid, 1524-11-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 530, k. 168
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 201-202
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 120r-v
4kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 158v-159r
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 95, s. 297-298
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 113, s. 144-145
7kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 137v-138r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 287

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 150, s. 130 (in extenso)
2Sumariusz Nr 899, s. 110 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu