Liczba odwiedzin: 18572
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2257

Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1539-12-30
            odebrano 1540-01-11

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1624, s. 145-146
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu