Liczba odwiedzin: 15344
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #227

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Madrid, 1524-12-19


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, address in Dantiscus' own hand, BNW, BOZ, 2053, TG 5, Nr 534, k. 176-177
2kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 202-205
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 120v-122r
4kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 126v-128r
5kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 169r-170v
6kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1524, Nr 158, s. 255-258
7kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 159v-160r
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 36 (TN), Nr 104, s. 333-338
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 114, s. 145-147
10kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 116, s. 154-156
11kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 138v-140r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1524, k. 46r-v

Publikacje:
1AT 7 a.1524, Nr 155, s. 138-140 (in extenso)
2Sumariusz Nr 95, s. 110 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu