Liczba odwiedzin: 14409
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #229

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1525-06-12
            odebrano Toledo, 1525-08-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BJ, 91, k. 1-2
2brulion język: łacina, BNW, BOZ, 2053, TG 27, Nr 3524, k. 183r-v
3kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 349-350
4ekscerpt język: łacina, XVI w., BJ, 6549, s. 508-509
5ekscerpt język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 267v-268r
6kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 57, s. 455-456
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 230, s. 957-958
8ekscerpt język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 243v-244r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 20r-v

Podstawy źródłowe - stare druki:
1HARTKNOCH 1686 s. 275 (ekscerpt; ekscerpt język: niemiecki przekład)
2PRZYŁUSKI s. 777-778 (ekscerpt, text slightly differs from the fair copy)
3SCULTETUS 1618 s. 296 (ekscerpt)

Publikacje:
1AT 7 a.1525, s. 287 (ekscerpt)
2Sumariusz Nr 950, s. 115 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu