Liczba odwiedzin: 4909
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2291

Jan TARNOWSKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1540-03-10
            odebrano Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-03-23

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 1597, s. 973-976
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu