Liczba odwiedzin: 2930
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2296

Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS
Frankfurt am Main, 1540-03-20
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1540-07-21

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 28-29
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 50
3kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1540, k. 7-9
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 125

Publikacje:
1PROWE 1853 s. 54 (regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 411, s. 325 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu