Liczba odwiedzin: 10014
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #230

Sigismund I Jagiellon & Bona Sforza do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1525-09-11
            odebrano Toledo, 1525-11-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BJ, 91, k. 10-11
2brulion język: łacina, BNW, BOZ, 2053, TG 6, Nr 601, k. 99
3kopia kancelaryjna język: łacina, AGAD, LL, 5, k. 215r-217v
4kopia język: łacina, XVI w., AGAD, LL, 23, s. 515-516
5kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 158r-159v
6kopia język: łacina, XVI w., B. Ossol., 177/II, k. 306r-307r
7kopia język: łacina, XVI w., BK, 213, a.1525, Nr 96, s. 521-524
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 37 (TN), Nr 227, s. 945-949
9kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 135, s. 196-197
10kopia język: łacina, XIX w., MHMT, former BJ, Przyb. 15/52, k. 284r-285r
11regest z ekscerptami język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1525, k. 29r-29v

Podstawy źródłowe - stare druki:
1PRZYŁUSKI (Mandati fragmentum) s. 804-805 (ekscerpt)

Publikacje:
1AT 7 a.1525, Nr 134, s. 316-318 (in extenso)
2Españoles part IIIB, Nr 6, s. 323-324 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
3Sumariusz Nr 916, s. 112 (polski regest)
4Sumariusz Nr 1016, s. 121 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu