Liczba odwiedzin: 18855
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2341

Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1540-09-09
            odebrano Graudenz (Grudziądz), 1540-10-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 155, k. 32

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 253
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 127

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 418, s. 334 (angielski regest)
2CEID 2/1 Nr 31, s. 154-156 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu