Liczba odwiedzin: 6688
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2346

Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1540-09-13
            odebrano Graudenz (Grudziądz), 1540-09-30

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, LSB, BR 26, Nr 2

Podstawy źródłowe - stare druki:
1LIDÉN s. 192 (łacina regest)

Publikacje:
1PROWE 1853 s. 57 (wzmianka)
2HE 1 Nr 68, s. 92 (in extenso; łacina regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu