Liczba odwiedzin: 13705
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2363

Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS
Lubotyń, 1540-12-10

Regest polski:

Jan Lewicki od dawna nie miał wiadomości od Dantyszka. Nie doczekawszy się ani swego współbrata, ani posłańca, który miał dostarczyć konia młodemu królowi, ma zamiar wkrótce powierzyć list własnemu posłańcowi.

Tymczasem korzysta z okazji i przekazuje list za pośrednictwem plebana z Karniewa, który wreszcie udaje się do Dantyszka. Prosi o sprawiedliwy wyrok w jego sprawie. Jeśli wyrok ten będzie korzystny dla plebana, prosi, aby Dantyszek wspomniał o jego wstawiennictwie.


            odebrano 1540(!)-01-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 1597, s. 1151-1152
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu