Liczba odwiedzin: 14102
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2399

Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1541-03-08
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1541-03-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, BCz, 1624, s. 159-160
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 17, k. 148v-149r

Publikacje:
1SIMSON Nr 1494, s. 107 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu