Liczba odwiedzin: 2601
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2442

Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS
Vienna, 1541-06-25
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1541-07-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 42 + f. [1] missed in numbering after f. 42

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 337
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 338

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 425, s. 339 (angielski regest)
2CEID 2/1 Nr 34, s. 169-172 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu