Liczba odwiedzin: 24844
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2452

[Ioannes DANTISCUS] do UNKNOWN [Ermland (Warmia) Canon]
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1541-07-13


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 245, s. 269 (t.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 340

Publikacje:
1BIRKENMAJER 1900 s. 397 (in extenso)
2RC Nr 466, s. 197 (angielski regest)
3NCG 6/1 Nr 169, s. 316-317 (in extenso; niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu