Liczba odwiedzin: 15385
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2458

[Ioannes DANTISCUS] do Cornelis [DE SCHEPPER]
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1541-07-15

Regest polski:

Dantyszek otrzymał list De Scheppera z Binche z 12 kwietnia. Cieszy się z pomyślnych wiadomości od przyjaciela. Przesyła mu trzy beczki gdańskiego piwa i obiecuje czynić to co roku. Ponieważ wysłana 10 stycznia przesyłka, zawierająca odpowiedź Dantyszka na list De Scheppera z Wiednia z 18 sierpnia, zaginęła, zawiadamia, że kopie tej odpowiedzi przesłał jeszcze dwukrotnie do Ratyzbony, 4 kwietnia z Lidzbarka i 26 maja z Braniewa.
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 245, s. 265-266
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 585

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 340

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 427, s. 340 (angielski regest)
2CEID 2/2 (Letter No. 79) s. 466-467 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu