Liczba odwiedzin: 13243
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2459

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Brussels, 1541-07-15

Regest polski:

De Schepper nie dysponuje sprawdzonymi wiadomościami ani o rezultatach sejmu w Ratyzbonie, ani o sytuacji w Budzie, prócz tego że cesarz wezwał do zgody i porzucenia prywatnych animozji w imię dobra publicznego, odzew jest jednak opieszały, w oblegającym zaś Budę wojsku [króla Ferdynanda] panuje zaraza i nadciągają tam Turcy. Cesarz ma wkrótce opuścić Ratyzbonę.

De Schepper zawiadamia Dantyszka, że w Habsburskich Niderlandach odbył się ślub syna księcia Lotaryngii Franciszka z córką króla Danii Christiną. Po ślubie małżonkowie odwiedzili księcia Oranii [René de Châlon] w Bredzie i udali się do Lotaryngii. Książę Oranii udał się do Holandii, której jest gubernatorem. Maksymilian [van Egmond] hrabia Buren udał się do Fryzji.

Przebywający w tym czasie na dworze francuskim Wilhelm książę Julich-Cleve pojął za żonę siostrzenicę króla Francji [Joannę d'Albret de Navarra]. De Schepper przytacza różne opinie o tym małżeństwie i jego skutkach politycznych.

De Schepper informuje Dantyszka, że spośród dawnych znajomych przy cesarzu pozostają [Claude Dodieu] de Vély, który nadal, podobnie jak w roku 1532, jest ambasadorem francuskim, pan Praet [Louis of Flanders] i baron Montfalconnet [Philibert de la Baume]. U księcia Oranii służą Rosey i Hourron.

Cesarz przygotowuje flotę i wojsko na wielką wyprawę do Afryki.

De Schepper przebywa na dworze królowej Marii, rzadko bywa w domu (z czego nie jest zadowolony) i wiele podróżuje. Od dawna nie ma wiadomości o Jakobie Barthen, życzy mu jak najlepiej. Wcześniej Barthen przesłał mu wstęp pewnego młodzieńca do dzieła Kopernika [tj. De libris revolutionum Copernici narratio prima Jerzego Joachima Retyka]. Wstęp ten rozsławił Kopernika wśród uczonych, którzy, a wśród nich także Gemma Frisius, niecierpliwie oczekują na rozpowszechnienie głównego dzieła.


            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1542-03-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 70, k. 97-98
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 417

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 342

Publikacje:
1BIRKENMAJER 1924 s. 266-267 (ekscerpt)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 426, s. 340-341 (angielski regest)
3SIKORSKI 1968 Nr 491-492, s. 127 (polski regest)
4Kopernik na Warmii Nr 527-528, s. 511 (polski regest)
5RC Nr 468, s. 198 (angielski regest)
6NCG 6/1 Nr 170, s. 317-318 (ekscerpt; ekscerpt język: niemiecki przekład)
7CEID 2/2 (Letter No. 78) s. 461-465 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu