Liczba odwiedzin: 8432
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2471

[Ioannes DANTISCUS] do UNKNOWN [Ermland (Warmia) Canon, possibly Achatius TRENCK]
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1541-07-23


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, autograf, ręką pisarza, BCz, 245, s. 283 (t.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 352
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu