Liczba odwiedzin: 14474
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2519

Nicolas PERRENOT de Granvelle do Ioannes DANTISCUS
Siena, 1541-12-20
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1542-04-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, UUB, H. 155, k. 53-54
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 135

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 381

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 433, s. 347 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu