Liczba odwiedzin: 8804
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2551

Sigmund von HERBERSTEIN do Ioannes DANTISCUS
Vienna, 1541-03-22
            odebrano Marienburg (Malbork), 1541-05-10

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 44 + f. [1] missed in numbering after f. 44

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 302
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 340

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 421, s. 335 (angielski regest)
2CEID 2/1 Nr 32, s. 157-161 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu