Liczba odwiedzin: 18328
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2564

Piotr KMITA Sobieński do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1542-05-10
            odebrano Guttstadt (Dobre Miasto), 1542-06-05

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 1599, s. 155-162
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu