Liczba odwiedzin: 10143
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #258

Prior of St. Nicholas Church in Bari do Ioannes DANTISCUS
Naples, 1525-08-20
            odebrano Toledo, 1525-09-25

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 66, k. 118 + f. [1] missed in numbering after f. 118

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 346
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 438, 118
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu