Liczba odwiedzin: 10763
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2592

Achatius TRENCK do Ioannes DANTISCUS
Allenstein (Olsztyn), 1542-10-03
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1542-10-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 247, s. 373-376

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 435

Publikacje:
1Kopernik na Warmii Nr 551, s. 515 (polski regest)
2RC Nr 489, s. 207-208 (angielski regest)
3NCG 6/1 Nr 184, s. 342-345 (in extenso; niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu