Liczba odwiedzin: 9690
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2739

Stanisław HOZJUSZ (HOSIUS) do Ioannes DANTISCUS
Brest-Litovsk, 1544-07-09
            odebrano Frauenburg (Frombork), 1544-07-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 19, Nr 35

Publikacje:
1HE 1 Nr 164, s. 160-161 (in extenso; łacina regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu