Liczba odwiedzin: 16108
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #2753

Olaus MAGNUS do Ioannes DANTISCUS
Rome, 1544-09-06
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1544-11-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 6, k. 64
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1544, k. 29r-v
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 355

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 151

Publikacje:
1KOLBERG 1915 Nr 11, s. 46-47 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 448, s. 409 (wzmianka)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu